Prezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rozwoju sportu, obejmujących rozgrywki ligowe wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

Pełna treść ogłoszenia, zarządzenie i wzory w załączniku.