Prezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rozwoju sportu, obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

Pełna treść ogłoszenia, zarządzenie, wytyczne do regulaminu stypendiów i wzory w załączniku.