UM Kalisz: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym.
Zapomnij o nudzie po sześćdziesiątce! Kalisz otwiera nowe horyzonty dla seniorów, ogłaszając innowacyjny program na nadchodzący rok, który zrewolucjonizuje podejście do aktywności w złotych latach. Czy jesteś gotowy na zmiany, które przyniesie 2024 rok?
  • Inicjatywa skierowana do osób w wieku emerytalnym.
  • Program ma na celu aktywizację psychiczną i fizyczną seniorów.
  • Edukacja zdrowotna jako kluczowy element projektu.

Wyobraź sobie miasto, w którym seniorzy są pełni energii, entuzjazmu i niosą ze sobą mądrość życiową, którą chętnie dzielą się z młodszymi pokoleniami. Kalisz właśnie podjął kroki, aby ta wizja stała się rzeczywistością. W ramach nowo ogłoszonego programu, w 2024 roku zostanie zainicjowana szeroka gamę działań, które mają na celu nie tylko poprawę jakości życia osób starszych, ale również ich pełną aktywizację w życiu społecznym.

Program zaplanowano jako kompleksowe podejście do potrzeb seniorów, łącząc w sobie elementy ruchu, zdrowego stylu życia i ciągłego rozwoju umysłowego. Niezależnie od dotychczasowego poziomu aktywności, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Rozwijanie pasji, nauka nowych umiejętności, czy udział w zajęciach ruchowych to tylko przykłady tego, jak różnorodne będą proponowane formy aktywności.

Przedstawiciele UM Kalisz podkreślają, że zdrowie fizyczne i psychiczne są ze sobą ściśle powiązane, zwłaszcza w późniejszym etapie życia. Dlatego też edukacja zdrowotna zajmie ważne miejsce w programie. Wiedza na temat zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem i zmianami, które niesie za sobą starzenie – wszystko to ma przyczynić się do poprawy dobrostanu seniorów.

Władze miasta wierzą, że inwestycja w kapitał społeczny osób starszych przyniesie długofalowe korzyści dla całej społeczności. Seniorzy, czując się wartościową częścią miasta, będą mogli aktywnie uczestniczyć w jego życiu, przekazując swoje doświadczenie młodszym pokoleniom i wzbogacając kulturowe dziedzictwo Kalisza. Ten program ma szansę nie tylko odmienić życie seniorów, ale i nadać nowy impuls dynamice społecznej miasta.

2024 rok bez wątpienia będzie okresem, w którym Kalisz pokaże, że wartość doświadczenia i mądrości płynącej z wieku jest nieoceniona. To rok, w którym seniorzy staną się niekwestionowanymi bohaterami codziennego życia miasta, a ich aktywność stanie się inspiracją dla wszystkich mieszkańców.


Opierając się na: UM Kalisz