Jakie nowe możliwości na rynku pracy czekają mieszkańców Kalisza i okolic?

Na kaliskim rynku pracy dostępne są oferty skierowane głównie dla pracowników z branży budowlanej, oświaty i transportu. Kto może liczyć na zarobki powyżej średniej krajowej? Jaka praca dla uchodźców będzie dostępna w regionie? Poniżej najważniejsze informacje dla osób poszukujących pracy w Kaliszu i okolicach w 2024 roku.

Ile zarobisz, pracując w Kaliszu?

Najlepiej opłacana praca Kalisz? Dane statystyczne GUS wskazują, że w tej kwestii sytuacja na rynku pracy nie ulega większym zmianom. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w sektorze informacji i komunikacji, gdzie średnie zarobki w październiku 2023 roku wynosiły 11 302 złotych brutto. Jest to jedyna praca w województwie wielkopolskim, w której zarobki przekroczyły średnią krajową w sektorze przedsiębiorstw (7545 złotych brutto).

Która branża najbardziej opłacalna?

Główny Urząd Statystyczny udostępnił dane dotyczące wynagrodzeń w poszczególnych sektorach. Sektor przedsiębiorstw w Wielkopolsce generuje zarobki na poziomie 6707 złotych brutto. Najmniej zarabiało się w zakwaterowaniu i gastronomii (4989 złotych brutto), administrowaniu i działalności wspierającej (5560 złotych brutto) oraz handlu i naprawie pojazdów samochodowych (6011 złotych brutto).

GUS pod koniec grudnia 2023 roku podał także informacje dotyczące wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale roku. Sekcje PKD, w których przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było najwyższe, a tym samym przekraczało 9000 złotych, to kolejno:

  • informacja i komunikacja;
  • działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
  • górnictwo i wydobywanie;
  • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorąca wodę;
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Praca w powiecie kaliskim – kogo potrzebują lokalni pracodawcy?

Jesteś fotografem? 2024 rok przyniesie trudności w znalezieniu pracy w tym zawodzie – problemy te spowoduje zarazem brak nowych ofert i duża liczba osób z kwalifikacjami fotografa na terenie powiatu. Według prognoz Barometru Zawodów jest to jedyny zawód, w jakim ma wystąpić nadwyżka poszukujących pracy. Z kolei deficyt prognozowany jest dla ponad 50 zawodów, co jest dobrą wiadomością dla osób, które interesuje praca w Kaliszu.

Duże braki kadrowe mają być zauważalne w 4 grupach zawodowych. Są to kierowcy autobusów, lekarze, pielęgniarki i położne oraz psycholodzy i psychoterapeuci. Na kaliskim rynku pracy poszukiwani będą również blacharze i lakiernicy samochodowi, dentyści, fryzjerzy, kucharze, magazynierzy, murarze i tynkarze, pomoce kuchenne, pracownicy służb mundurowych czy sprzedawcy i kasjerzy.

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów w bieżącym roku najwięcej oferty pracy w Kaliszu będzie dotyczyć branży budowlanej (brukarze, dekarze, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych), oświaty (nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych) oraz transportu i gospodarki magazynowej (kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy, spedytorzy i logistycy).

Znalezienie zatrudnienia może być nieco trudniejsze dla architektów, cukierników, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, florystów, grafików komputerowych, kelnerów i barmanów, nauczycieli przedszkoli, personelu sprzątającego, pracowników poligraficznych czy specjalistów ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży. W tych zawodach będzie panowała równowaga popytu i podaży, co oznacza, że kandydaci muszą liczyć się z pewną konkurencją w czasie rekrutacji.

Praca w Kaliszu – jak będzie wyglądał rynek pracy w 2024 roku?

Badania Business Standard wykazały, że około trzy godziny dziennie pracownicy spędzają na czynnościach, które mogą zostać zautomatyzowane. I właśnie tak ma się stać w 2024 roku – będzie to przełomowy na rynku pracy okres, w którym największe zmiany spowodowane będą przez automatyzację procesów, wdrożenie sztucznej inteligencji i rozwiązania cyfrowe.

Co oznacza to dla pracowników? Pracodawcy będą starali się ograniczać rosnące koszty zatrudnienia, przez co praca w powiecie kaliskim może być trudniej dostępna. Aby wzmocnić swoją pozycję, kandydaci powinni skupić się na dostosowaniu do zachodzących zmian – zwiększać kwalifikacje i dopasować do nowej kultury pracy.