Młodzi konsumenci rywalizowali w Olimpiadzie Wiedzy w Kaliszu
W Kaliszu odbył się konkurs, który rozświetlił umysły młodych konsumenckich geniuszy. W III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, uczniowie rywalizowali w XVIII Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej, demonstrując swoją znajomość praw i obowiązków w dziedzinie konsumenckiej. Wydarzenie to nie tylko podkreśla znaczenie edukacji konsumenckiej, ale również wskazuje na wysoki poziom zaangażowania i wiedzy wśród młodzieży.
  1. 57 uczniów z ośmiu szkół ponadpodstawowych zmierzyło się z testami i pytaniami opisowymi z zakresu wiedzy konsumenckiej.
  2. Organizatorami konkursu byli Powiat Kaliski i Miasto Kalisz, podkreślając znaczenie edukacji w tym obszarze.
  3. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, upominki oraz nagrody od Starosty Kaliskiego i Prezydenta Miasta Kalisza.
  4. Najlepsi uczestnicy będą reprezentować region w Wojewódzkim Finale Olimpiady w Poznaniu.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z różnych zakątków powiatu, w tym z Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie. Konkurs nie tylko był sprawdzianem ich wiedzy, ale także okazją do integracji i wymiany doświadczeń między uczestnikami z różnych placówek.

Starosta Kaliski, Krzysztof Nosal, zaznaczył w swoim przemówieniu, jak ważna jest znajomość praw konsumenckich w codziennym życiu. "Znajomość praw konsumenckich jest bardzo ważna w codziennym życiu i pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji," mówił, podkreślając znaczenie konkursu dla edukacji młodzieży.

Podczas konkursu uczestnicy zmierzyli się z 30 pytaniami testowymi oraz dwoma pytaniami opisowymi, które sprawdziły ich znajomość m.in. ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego, czy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiadała Powiatowa Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele lokalnych instytucji zajmujących się ochroną praw konsumentów.

Triumfatorami konkursu zostali Emilian Dudkowski, Jakub Kaźmierczak oraz Marcel Skrzypiński z III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, którzy wykazali się największą wiedzą i umiejętnościami. Ich sukces to dowód na to, że edukacja konsumencka jest na wysokim poziomie i że młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi swoich praw.

Laureaci, oprócz nagród i dyplomów, zyskali również możliwość reprezentowania naszego regionu na wyższym szczeblu – w Wojewódzkim Finale XVIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. To nie tylko szansa na dalsze rozwijanie swojej pasji i wiedzy, ale także okazja do zdobycia cennych doświadczeń i spotkania z równie zdolnymi uczniami z innych części Wielkopolski.

Konkurs pokazał, że młodzi ludzie w naszym regionie posiadają solidne podstawy wiedzy konsumenckiej, a takie inicjatywy jak ta są kluczowe dla dalszego rozwijania tej świadomości. Edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważna, ponieważ umiejętne korzystanie z praw konsumenckich wpływa na jakość naszego codziennego życia.


Na podstawie: Powiat