PSP Kalisz: Pierwsze ćwiczenia modułów GFFF w Świętnie
W dniach 9-11 kwietnia 2024 roku w Świętnie odbyły się pionierskie ćwiczenia dedykowane walkie z pożarami leśnymi. Specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze z całego kraju mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w realnych warunkach.
  1. Ćwiczenia zorganizowano dla nowo utworzonych modułów GFFF (Ground Forest Fire Fighting).
  2. 40 funkcjonariuszy, w tym dwóch z KM PSP w Kaliszu, wzięło udział w szkoleniu.
  3. Program obejmował szkolenia z nawigacji GPS, obsługi pomp przenośnych oraz metod gaszenia pożarów lasów.
  4. Praktyczna część ćwiczeń zakładała wykonanie pasów oddzielenia i kontrolowane wypalanie.

Podczas trzydniowego spotkania, uczestnicy skupili się na zrozumieniu topografii terenu oraz efektywnym wykorzystaniu dostępnego sprzętu. W programie znalazły się również ćwiczenia z wykorzystaniem armatury wodnej specjalnie przystosowanej do walki z pożarami leśnymi. Te intensywne szkolenia mają kluczowe znaczenie w podnoszeniu efektywności działań ratowniczych w przypadku pożarów lasów.

Wyposażenie modułu, które uczestnicy mieli okazję testować, to m.in. przenośne pompy i sprzęt podręczny, który ułatwia szybkie i skuteczne działanie na linii ognia. Praktyczna część szkolenia pozwoliła na realne sprawdzenie umiejętności funkcjonariuszy w bezpośredniej walce z ogniem, co jest nieocenioną wartością takich ćwiczeń.

Te specjalistyczne szkolenia nie tylko zwiększają bezpieczeństwo i skuteczność działań podczas realnych pożarów, ale także budują między funkcjonariuszami silne więzi i współpracę, co znacząco przekłada się na efektywność działań ratowniczych w terenie. Wprowadzenie modułów GFFF w Polsce stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia ochrony naszych lasów przed niszczycielskim działaniem ognia.


Opierając się na: PSP Kalisz