Dzień Strażaka w Kaliszu: Uroczysty apel w Komendzie Miejskiej PSP
W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. W wydarzeniu wzięli udział liczni goście oraz funkcjonariusze straży pożarnej i druhowie z okolicznych jednostek OSP. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń oraz podziękowań za zasługi dla lokalnej społeczności.
  1. Uroczyste przemówienia i podziękowania dla strażaków.
  2. Wręczenie odznaczeń i nagród.
  3. Udział licznych przedstawicieli władz i instytucji.
  4. Występ Orkiestry Dętej OSP Chełmce.

Na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu 29 maja 2024 roku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko funkcjonariusze KM PSP i druhowie z jednostek OSP, ale również wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele władz lokalnych i państwowych.

Na początku uroczystości głos zabrał Komendant Miejski PSP, który wyraził wdzięczność za trud i poświęcenie strażaków w codziennej służbie. Podkreślił znaczenie ich pracy podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także ich zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. W trakcie ceremonii wręczono również odznaczenia i awanse służbowe.

W obchodach udział wzięli m.in. Pani Alicja Łuczak, Pani Marlena Maląg, Pani Karolina Pawliczak, Pan Andrzej Grzyb oraz wielu innych przedstawicieli władz lokalnych i centralnych. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej i innych służb.

Prezydent Miasta Kalisza, Pan Krystian Kinastowski, wręczył nagrody dla wyróżniających się strażaków z terenu miasta. W swoich przemówieniach zaproszeni goście wyrażali uznanie dla pracy strażaków oraz dziękowali za ich poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP Chełmce pod batutą kapelmistrza Jacka Kapitaniaka, która dodała wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Był to dzień pełen wzruszeń i podziękowań, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, takich jak NSZZ „Solidarność”, Krajowa Izba Kominiarzy, a także emerytowani strażacy. Ich obecność była dowodem na to, jak ważną rolę pełnią strażacy w życiu lokalnej społeczności.

Obchody Dnia Strażaka w Kaliszu były nie tylko okazją do wręczenia odznaczeń i nagród, ale także do wspólnego świętowania i refleksji nad znaczeniem służby strażackiej. To dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi możemy czuć się bezpiecznie.


Na podst. Straż Pożarna Kalisz