Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu podpisano umowę dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 4617P na odcinku Koźminek - Cieszyków. W oficjalnym parafowaniu umowy z właścicielami Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz uczestniczyli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy. Dzięki tej inwestycji przebudowany zostanie prawie 10-kilometrowy drogi. Łączny koszt to 6 921 292,36 złotych.

W postępowaniu przedmiotowym złożono 3 oferty, z których najkorzystniejszą okazała się ta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie jezdni do 5,5 m, wymianę konstrukcji jezdni, budowę ronda, wykonanie warstwy wyrównawczej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, przebudowę i budowę chodników, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, odmulenie rowów oraz przepustów pod zjazdami, wymianę przepustów pod drogą, roboty przy obiekcie mostowym, oznakowanie pionowe i poziome, obsługę geodezyjną w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Info: Michał Marszałkowski

Foto: Agnieszka Förster

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie