Prezydent Miasta Kalisza zaprasza na konwencję wyborczą, podczas której zostanie wybranych 10 członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe na kolejną 3-letnią kadencję Rady.

W konwencji mogą wziąć udział przedstawiciele działających w Kaliszu organizacji pozarządowych, upoważnieni do składania oświadczeń woli (występowania) w imieniu organizacji. Każda organizacja posiada jeden głos. Szczegóły głosowania zostaną przedstawione w trakcie Konwencji.

Konwencja odbędzie się 21 maja 2019 r., o godz. 17.00 w Sali Recepcyjnej Ratusza, Główny Rynek 20.

Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów do Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, którą wraz z krótkim opisem każdego kandydata można znaleźć na stronie Miasta Kalisza.

Komunikat Prezydenta Miasta wraz z listą kandydatów znajduje się również w załączniku.

Ponadto po zakończeniu głosowania podczas Konwencji odbędzie się, w ramach procesu konsultacyjnego, prezentacja dotycząca założeń Centrum Organizacji Pozarządowych, którego otwarcie planowane jest przy ul. Babinej 1. W ramach prezentacji przedstawione zostaną informacje dotyczące lokalu i wstępne założenia związane z działalnością Centrum, a także harmonogram dalszych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i wszystkimi zainteresowanymi funkcjonowaniem Centrum.

Zapraszamy do udziału.