Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Realizacja przedsięwzięcia polegała na zagospodarowaniu terenu leśnego centrum sportowo–rekreacyjnego „Płuca Kalisza”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie zadaszenia piaskownicy, budowę ogrodzenia i boiska do streetballu, montaż wiaty, ławek, koszy na śmieci oraz posadzenie żywopłotu przy placu zabaw. Wartość inwestycji wyniosła 146.370,00 zł.

Dodatkowo, w ramach odrębnej inwestycji, wykonano odwodnienie placu rekreacyjno-sportowego wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej. Koszt budowy odwodnienia i przyłącza to 52.275,00 zł.