Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Mundurowi z Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali 300 litrów środków do dezynfekcji. Są one niezbędne w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

Środki będą służyły do odkażania sprzętu i odzieży ochronnej strażaków z jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Miasta Kalisza. 

Płyny dezynfekujące, na prośbę Prezydenta Miasta Kalisza, przekazała firma Grupa AWW Sp. z o.o Sp. k.