Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Codziennie policjanci wspierają służby sanitarne sprawdzając, m.in. czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Niestety okazuje się, że nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji i swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem narażają siebie i innych. Wszyscy ci, którzy nie stosują się do przepisów obowiązujących w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Apelujemy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń!

Ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną, to obecnie jeden z priorytetów w działaniach Policji. Umundurowani funkcjonariusze przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby objęte nakazem znajdują się w miejscach zamieszkania oraz, czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje są przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Niemal codziennie policja otrzymuje też zgłoszenia od mieszkańców, którzy podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią obowiązek kwarantanny. Funkcjonariusze sprawdzają każdą taką informację. W większości przypadków, osoby poddane domowej izolacji stosują się do postanowień decyzji, jednak zdarzają się również przypadki bardzo nieodpowiedzialnego zachowania mieszkańców, którzy np. zmieniają miejsce swojego pobytu, nie zważając na zalecenia służb oraz na zdrowie i życie innych osób. Zdarzają się też osoby, które utrudniają prace funkcjonariuszom i nie stosują się do ich poleceń podczas sprawdzeń kwarantanny.

Jedną z takich osób była 66-letnia mieszkanka Kalisza, którą mieli skontrolować dzielnicowi. Podczas rozmowy telefonicznej z policjantami kobieta zachowywała się wulgarnie i rozłączyła rozmowę. Kiedy policjanci ponownie połączyli się z kobietą, ta w ordynarny sposób odmówiła poddania się kontroli, odpowiedzi na pytania i podejścia do okna. Sporządzone przez dzielnicowych materiały z tej kontroli, trafią do Zespołu Wykroczeń, który będzie podejmował dalsze decyzje w tej sprawie.

Apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę oraz realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy! Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!

Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć wysoką karę finansową. Wobec takich nieodpowiedzialnych osób policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z art. 116 KW.

Z kolei jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 KK. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

Solidaryzujmy się z całym społeczeństwem, przystępując do akcji #zostanwdomu.