Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Kalisza w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.