Rada Miasta Kalisza wprowadziła dziś uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Przyjęty dokument pozwoli na wprowadzenie znaczących zmian w krajobrazie miejskim. Wszystkie pozwolą na podniesienie estetyki miasta.

- Przegłosowana dzisiaj uchwała krajobrazowa pozwoli podjąć konkretne działania. Uporządkujemy miejski krajobraz, powstrzymamy rozprzestrzeniający się od lat chaos reklamowy,
ochronimy zabytkowy charakter Kalisza. Jednocześnie zapewnimy przedsiębiorcom możliwość informowania o swojej działalności w sposób spójny i estetyczny. Kalisz wypięknieje. Stanie się bardziej atrakcyjny dla mieszkańców oraz odwiedzających nas gości i turystów – komentuje uchwałę prezydent Krystian Kinastowski.

Za wprowadzeniem uchwały krajobrazowej, porządkującej przestrzeń Kalisza, głosowało trzynaścioro radnych. Siedmioro wstrzymało się od głosu, jedna radna była przeciwna uchwale.

Z treścią uchwały można zapoznać się pod linkiem UCHWAŁA.