Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza informuje, że z uwagi na wznowienie obustronnego ruchu na ulicy Częstochowskiej pomiędzy Rondem Ptolemeusza a ulicą Budowlanych, na trasę tę wracają autobusy Kaliskich Linii Autobusowych.

Od 17 sierpnia (środa) autobusy linii nr:
3A, 3B, 3C, 3D - na odcinku od Ronda Ptolemeusza do skrzyżowania z ulicą Budowlanych kursować będą ulicą Częstochowską;
9 - kursować będą przez ulicę Kordeckiego.