Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" organizowana jest przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego,TVP3 Kraków. To kontynuacja poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

 Tegoroczna edycja kampanii społecznej „ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi: Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Celem kampanii społecznej jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Pożar sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie może być zagrożeniem dla zdrowia i życia. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2021 odnotowano 18.170 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 280 pożarów od urządzeń na paliwa płynne i 461 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie grzewczym 2021/2022 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2.435 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 988 osób poszkodowanych, z czego 43 ofiary śmiertelne.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.