Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Krystian Kinastowski razem z Marcinem Cieloszykiem - sekretarzem miasta oraz Anetą Ochocką - skarbnikiem miasta przedstawili założenia przyszłorocznego budżetu Kalisza. Plan finansowy zakłada dochody w wysokości 696,5 mln zł i wydatki w wysokości 729,5 mln zł.

Co istotne, mimo niełatwej sytuacji gospodarczej w kraju, przyszłoroczny budżet zakłada wiele inwestycji. Samorząd zamierza przeznaczyć na nie blisko 90 mln zł. Wśród planowanych inwestycji są remonty kolejnych ulic w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – m.in. Czaszkowskiej, Łaziennej i Mariańskiej, budowa kolejnego fragmentu Szlaku Bursztynowego – od Żwirki i Wigury do Warszawskiej, powstanie nowych mieszkań socjalnych przy ulicy Noskowskiej, przebudowa placu targowego przy ulicy 3 Maja i budowa nowej drogi łączącej ulice Księżnej Jolanty i Budowlanych. W ramach przyszłorocznego budżetu finansowane będą również trwające już duże inwestycje jak przebudowa Głównego Rynku i ulicy Kanonickiej i rewaloryzacja Parku Miejskiego. Plan finansowy zakłada także wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla wszystkich kaliszan.

W najbliższych tygodniach radni, podczas komisji budżetowych, będą analizować zaproponowany przez prezydenta Krystiana Kinastowskiego plan finansowy dla miasta na przyszły rok. Nad wprowadzeniem uchwały budżetowej radni będą głosować podczas sesji Rady Miasta Kalisza 28 grudnia 2022 roku. Projekt budżetu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej(Link do innej strony).