Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści: Walka z nienawiścią trwa
Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści to ważna okazja do refleksji nad problemem, który dotyka nas wszystkich. Nowe technologie komunikacyjne, zwłaszcza internet, przyczyniają się do eskalacji mowy nienawiści na skalę globalną. W odpowiedzi na te wyzwania, miasto podejmuje szereg działań mających na celu promowanie dialogu międzykulturowego i walkę z nienawiścią.
  1. Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści obchodzony 18 czerwca.
  2. Walka z mową nienawiści to kluczowy element działań ONZ.
  3. Prezydent miasta powołał Pełnomocnika ds. wielokulturowego dziedzictwa.
  4. Inicjatywa "Akademia Dialogu" promuje szacunek i zrozumienie.

W styczniu 2024 roku prezydent Krystian Kinastowski zainicjował powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. wielokulturowego dziedzictwa oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Pełnomocnik ten ma za zadanie promowanie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, bazując na bogatym dziedzictwie naszego miasta. Jednym z kluczowych działań jest organizowanie cyklicznych spotkań pod nazwą "Akademia Dialogu". Hasło przewodnie tej inicjatywy brzmi: "Mamy prawo się różnić i obowiązek szanować".

Obecnie nowe technologie komunikacyjne wzmacniają skalę i zasięg mowy nienawiści, co sprawia, że staje się ona jednym z głównych narzędzi szerzenia retoryki podziałów i zagrożeń dla pokoju. Organizacja Narodów Zjednoczonych, w odpowiedzi na te niepokojące trendy, wprowadziła strategię i plan działania w kwestii mowy nienawiści, zapoczątkowane przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa w czerwcu 2019 roku. Strategia ta ma na celu holistyczne przeciwdziałanie mowie nienawiści, z poszanowaniem wolności słowa, oraz współpracę z mediami, firmami technologicznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Jednym z najważniejszych kroków w walce z mową nienawiści było przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji A/RES/75/309, która promuje dialog międzyreligijny i międzykulturowy oraz tolerancję jako środki przeciwdziałania mowie nienawiści. Rezolucja ta ustanowiła 18 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, który po raz pierwszy obchodzono w 2022 roku. Dzień ten jest okazją do refleksji i działań na rzecz eliminacji nienawiści w komunikacji społecznej.

Walka z nienawiścią, dyskryminacją, rasizmem i nierównością stanowi fundament działań Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zasady te są zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych ramach praw człowieka oraz globalnych wysiłkach na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Działania te są nie tylko odpowiedzią na rosnącą ksenofobię, rasizm i nietolerancję, ale także brutalną mizoginię, antysemityzm i nienawiść antymuzułmańską na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści to doskonała okazja, aby wspólnie zastanowić się, jak możemy przyczynić się do budowania bardziej tolerancyjnego i zrozumiałego społeczeństwa. Dzięki takim inicjatywom jak "Akademia Dialogu", mamy szansę na realne zmiany w naszej lokalnej społeczności.


Źródło: UM Kalisz