Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Zawiadamiam, że VI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 08 marca 2019 roku o godz. 14.30 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad

VI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 08 marca 2019 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 lutego 2019 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 -2026.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie