W minionym tygodniu wiceprezydent Mateusz Podsadny wziął udział w warsztatach odbywających się w hiszpańskim Valladolid w ramach PE4Trans – integralnego projektu kooperacyjnego dla poprawy polityki ekonomii niskoemisyjnej.

 

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, które realizuje projekt wspólnie z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz partnerami zagranicznymi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Grecji i Hiszpanii.

Tematyka warsztatów dotyczyła poprawy polityki transportu publicznego, dobrych praktyk i praktycznych przykładów inicjatyw promujących zmiany nawyków i procedur związanych z mobilnością ludzi.

Prowadzący warsztaty zwracali szczególną uwagę na kwestię tworzenia infrastruktury rowerowej oraz promowanie transportu rowerowego wśród dzieci i młodzieży. Szeroko omawiano także dobre praktyki różnych miast w zakresie rozpowszechniania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.

Warsztaty odbywały się w dniach 20-21 lutego w siedzibie Agencji Innowacji i Rozwoju Ekonomii w hiszpańskim Valladolit.

Jak czytamy na stronie Stowarzyszenia AKO, projekt PE4Trans jest częścią Interreg Europe i ma charakter ponadnarodowy. Zajmuje się poprawą polityki transportu publicznego poprzez włączenie obywateli w proces projektowania i wdrażania zrównoważonych strategii transportowych. Jego głównym celem jest przyczynienie się do osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej poprzez wspieranie transportu publicznego o niskiej emisji gazów, w tym ruchu rowerowego i pieszego. Bardzo ważnym elementem projektu jest poznawanie ludzkich potrzeb i motywacji, aby móc wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń i nawyków związaną z mobilnością ludzi. Najważniejszym zadaniem projektu jest praca z użytkownikami infrastruktury. Wiele regionów i miast w całej Europie inwestuje znaczące środki w infrastrukturę transportu publicznego m.in. poprzez działania promocyjne mające na celu zmianę nawyków mieszkańców Aglomeracji oraz wspieranie zrównoważonego transportu również w życiu każdego z nas.

Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej jako jednym z priorytetów ma za zadanie wspieranie strategii niskoemisyjnej, w tym mobilności miejskiej. Dokument ten przedstawia istniejące uwarunkowania i określa podstawowe cele i kierunki zrównoważonego transportu na terenie AKO. Obejmuje wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego. Jednym z wielu ustaleń studium jest określenie standardów usług przewozowych w transporcie zbiorowym, opartych na idei współpracy (wszystkich jednostek zarządzających infrastrukturą drogową, ruchem drogowym i systemem komunikacji zbiorowej) oraz integracji (wszystkich środków transportu).

W czerwcu 2018 r. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w partnerstwie z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz partnerami zagranicznymi z Niemiec, UK, Grecji i Hiszpanii uczestniczyło w pierwszym posiedzeniu integracyjnym w ramach realizowanego projektu PE4Trans. Realizacja projektu zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń między partnerami, tak aby najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu mogły być zaimplementowane w Wielkopolsce. Realizowany projekt jest dopełnieniem i kontynuacją działań w kierunku zrównoważonego transportu publicznego i wsparciem niskiej emisji.

Projekt PE4Trans jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) przez program Interreg Europe. Wartość projektu to 1 409 791,00 euro.