Zachęcamy do skorzystania z projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". Projekt realizowany jest do 30 czerwca.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B) wywołane jest zakażeniem wirusem HBV. Wirus przenoszony jest poprzez kontakt z zakażoną krwią oraz płynami ustrojowymi. Innymi czynnikami ryzyka są transfuzje krwi, dializy, akupunktura, wykonywanie tatuażu, czy korzystanie z tych samych przyborów higienicznych.

Badania diagnostyczne w kierunku HBV i HCV wymagają deklaracji aktywności zawodowej, miejsce zamieszkania na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wieku 18-64 lata, podania danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz na przeprowadzenie badań diagnostycznych.

Osoby, które będą chciały się zaszczepić przeciwko WZW typu B zostaną objęte edukacją zdrowotną na temat zapaleń wątroby typu B i C oraz konieczności ukończenia pełnego cyklu szczepień przeciwko WZW typu B w celu uzyskania pełnej odporności organizmu. Zainteresowani szczepieniem powinny być osoby urodzone przed 1986 rokiem, zamieszkałe na terenie AKO, nieszczepione dotychczas przeciwko WZW typu B.