Trwają prace związane z naprawą nawierzchni pierścienia wyspy na Rondzie Solidarności. Realizowane są na koszt wykonawcy, w ramach okresu gwarancyjnego.

Wykonywane obecnie roboty to naprawa nawierzchni z kostki granitowej, przylegającej do wyspy na rondzie. Fragment pierścienia został rozebrany – pojawiła się nowa podbudowa i ponownie ułożono kostkę granitową. Nawierzchnia pierścienia jest obecnie wygrodzona, a jutro jej spoiny zostaną wypełnione granitową żywicą.

Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi w najbliższy poniedziałek, 15 kwietnia. Za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy.