Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Dziś ośmiu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, którzy biorą udział w programie ERASMUS +, spotkało się z Prezydentem Miasta Kalisza.

Studentki i studenci  z Bułgarii, Czadu, Turcji, Republiki Zielonego Przylądka i Azerbejdżanu wraz z Moniką Napadłek z Biura Współpracy z Zagranicą kaliskiej uczelni, odwiedzili Krystiana Kinastowskiego, by podzielić się swoimi wrażeniami z pobytu w Kaliszu. Na co dzień studiują różne kierunki. W Kaliszu uczestniczą we wspólnych zajęciach w ramach jednej grupy, prowadzonych w języku angielskim, odpowiadających wybranym przez nich przedmiotom.  W sumie w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu studiuje 25 studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, a jedna studentka odbywa praktyki w kaliskim szpitalu. 

Studenci zagraniczni studiują w Wydziale Politechnicznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Medycznym oraz Wydziale Rehabilitacji i Sportu.