Wiceprezydent Mateusz Podsadny podczas warsztatów "Cyfrowy Senior" wręczył uczestnikom najnowsze wydanie biuletynu dedykowane kaliskim seniorom.

6 grudnia w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu pt. "Cyfrowy Senior - Program edukacji cyfrowej w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".Uczestnicy warsztatów nabyli m. in. takie umiejętności jak: wykorzystywanie komunikatorów internetowych, dostrzeganie zagrożeń, które można spotkać w sieci, posługiwanie się zasobami internetowych muzeów, bibliotek, teatrów i innych instytucji kultury, posługiwanie się narzędziami e-administracji oraz e-zdrowiem. Projekt dofinansowany został ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni +" na lata 2021-2025.


Wiceprezydent Mateusz Podsadny wręczył uczestnikom najnowsze wydanie biuletynu dedykowane kaliskim seniorom. W najnowszym numerze można przeczytać m.in. o Białych Sobotach, bezpłatnej aplikacji SOS Dobry Sygnał oraz o innych inicjatywach dedykowanych dla Seniorów. Biuletyn można otrzymać m.in. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1 A, Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Babina 1, bibliotekach, Aquaparku. Publikacja dystrybuowana jest również za pośrednictwem instytucji i stowarzyszeń senioralnych.