W Kaliszu w terminie od 23.08.2021 było realizowane szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych „Tajny klient”. Szkolenie to, realizowane w 50 losowo wybranych punktach sprzedaży napojów alkoholowych miało za zadanie podniesienie świadomości sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym w szczególności dzieciom, młodzieży oraz osobom nietrzeźwym.

 

Ostatnim etapem projektu jest szkolenie on-line dla sprzedawców. Mogą wziąć w nim udział wszyscy sprzedawcy biorący udział w projekcie i właściciele sklepów w których było realizowane szkolenie metodą „tajnego klienta” i którzy otrzymali zaproszenie na szkolenie.

Szanowny Przedsiębiorco !

W związku z przeprowadzonym w Państwa punkcie sprzedaży badaniem potencjalnej dostępności alkoholu dla osób niepełnoletnich typu ,,tajemniczy klient”, a także z ważnymi zmianami prawa w zakresie  sprzedaży alkoholu Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd Miasta Kalisza serdecznie zapraszają wszystkich właścicieli punktów oraz ich pracowników  na szkolenie on-line, w terminie 13.10, godz. 10:00 – 12:00. Po jego zakończeniu każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
 
Głównym  celem szkolenia będzie zapoznanie Państwa ze skutecznymi sposobami ograniczania dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym, a także z najnowszymi zmianami prawnymi w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Pozostałe zagadnienia będą obejmować praktyczne wskazówki dotyczące:

  • oddziaływania alkoholu na organizm człowieka i całe społeczeństwo
  • spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie i bufor ochronny ,,25”
  • postawy asertywne wobec sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym 
  • przepisy prawne dotyczące sprzedaży alkoholu i konsekwencje łamania prawa
  • dobre praktyki sprzedawców z całej Polski

 
Szkolenie poprowadzi Trener Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych. W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań ekspertowi oraz dzielenia się własnymi pomysłami i spostrzeżeniami.
 
Szkolenie odbywa się na platformie ClickMeeting. Aby dołączyć do szkolenia należy wpisać w przeglądarkę  poniższy link:
https://cdp.clickmeeting.com/szkolenie-sprzedawcow5